သင်တန်းနှင့် သင်ရိုးများ

Web Development Course (Online)


Web Development နယ်ပယ်ကို စတင်လေ့လာမည့် သူများ၊ မြေစမ်းခရမ်းပျိုးမည့် သင်ယူလေ့လာသူများ၊ Web Development ကို Self-study လေ့လာရင်း ရှေ့မဆက်နိုင်သူများ၊ လက်ရှိအလုပ်လုပ်နေသော်လည်း မိမိရေးသော Code ဘာအလုပ်လုပ်မှန်း မသိသူများ၊ Web Development အတွက် ရှေ့ဆက်ရမည့် အခြေခံကို ဆရာပြပြီး နည်းကျချင်သူများအတွက် သင့်တော်သည့် Online Course ဖြစ်ပါသည်။


HTML 5CSS 3SASSBootstrapGitEmmetcourse icon

JavaScript For Web Development Course


JavaScript ကို Beginner မှ Advance Level အထိ သွားချင်သူများ Frontend Development အတွက် VueJS ကိုလေ့လာချင်သူများ၊​ Programming ကို Advanced Level လေ့လာချင်သူများအတွက် သင့်တော်သည့် Course ဖြစ်ပါသည်။ DOM, Ajax, Functional Programming ကို လွယ်ကူရှင်းလင်းစွာ သင်ကြားသည်။ သင်ရိုးတစ်ခုလုံးတွင် VueJS ကို အဓိက အသုံးပြုမည့် JavaScript Framework အဖြစ် သင်ကြားသွားမည်။


course iconcourse iconcourse iconcourse iconcourse iconcourse icon

Web Application Development with Laravel Course


PHP ကို အဓိက သင်ကြားပြီး Laravel Framework + Vue.JS ကိုအသုံးပြုကာ Web Application တစ်ခု တည်ဆောက်နိုင်အောင် သင်ကြားပေးသည့် Web Development Advanced Course ဖြစ်ပါသည်။


PHPPHPGit Advance